Iwona Masłowska

Psycholog dziecięcy Rzeszów

Iwona Masłowska - Psycholog Dziecięcy Rzeszów

Psycholog dziecięcy Rzeszów – O mnie

Jestem psychologiem wychowawczym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas ponad 30-letniej praktyki zawodowej systematycznie rozwijam swoje kompetencje. Ukończyłam kursy psychoterapii indywidualnej dorosłych i dzieci oraz treningu grupowego. Od 2001 roku jestem trenerem-koordynatorem programu profilaktyczno-naprawczego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w województwie podkarpackim. Przygotowuję profesjonalistów (psychologów i pedagogów) do realizacji w/w programu.

 

Oferuję:

– Konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci do 10 roku życia,

dzięki którym rodzice mogą poszerzyć umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i wpływu na ich zachowanie, uświadomić sobie mocniejsze i słabsze strony własnej postawy rodzicielskiej aby mądrze kochać i wychowywać efektywnie, pomagać w rozwoju budując więź stanowiącą najistotniejszy czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi.

– Porady dla rodziców i wychowawców

dot. dzieci przejawiających trudności i zaburzenia emocjonalne, (w tym zmagających się z problemem moczenia nocnego i dziennego, zachowań agresywnych, nieśmiałością, niepewnością, wycofaniem społecznym)

– Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

  • część I: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
  • część II: „Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • część III: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Warsztaty organizowane są po zebraniu 15-osobowej grupy rodziców, wychowawców, pedagogów i innych specjalistów pracujących z dziećmi oraz na zlecenie placówek edukacyjnych i wychowawczych.

Więcej o warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to warsztaty umiejętności wychowawczych opracowane na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” oraz pozycji autorstwa Joanny Sakowskiej.